• Elżbieta Pokorzyńska, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Arkadiusz Wagner, Leksykon oprawoznawczy, Bydgoszcz 2023, s. 479, il. tabl. i rys.

 

 

 

 

 

 • Zbiory polskie / Polish collections, redakcja/edited by Arkadiusz Wagner, współpraca/collaboration Danetta Ryszkowska-Mirowska, Anna Wronka, Toruń 2021; s. 512, il., tabl.

 

 

 

 

 

 • Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Informator wystawy, opracował Arkadiusz Wagner, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2020; s. 24, il.

 

 

 

 

 

 • Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Katalog wystawy, opracował Arkadiusz Wagner, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2020; s. 343, il., tabl.

 

 

 

 

 

 • Janusz Tondel, Arkadiusz Wagner, The Silver Library of Duke Albrecht of Prussia and his Wife Anna Maria, Lit-Verlag: Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2019; s. 320, il. nie num., tabl. 70

 

 

 

 

 

 • Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera, opracował Arkadiusz Wagner, Wydanie II, Toruń – Czarna Białostocka 2019; s. 138, il. 92

 

 

 

 

 

 • Oprawy książkowe XIV – XVIII wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Część I, Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk, opracował Arkadiusz Wagner, współpraca: Beata Madajewska, Anna Mazerska, Katalog wystawy towarzyszącej III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działający na WH UAM w Poznaniu, Toruń 13-14 grudnia 2018, Toruń 2018; s. 177, il. 5, tabl. 77
  • recenzja: Susanne Henschel, Oprawy książkowe XIV-XVIII wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu…, „Einband-Forschung”, Heft 46, April 2020, s. 62-63

 

 

 

 

 

 • Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera, opracował Arkadiusz Wagner, Nakładem Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Wielkopolsce, Poznań 2018, s. 136, il. 92
  • recenzja: Krzysztof Mielnikiewicz, Łowy w grafice, „Łowiec Polski”, Październik 2018, s. 102
  • recenzja: Stefan Feder, Album i katalog „Łowiectwo w grafice europejskiej…”, „Zachodni Poradnik Łowiecki”, Nr 3, 2018, s. 33

 

 

 

 

 

 • Introligatorzy i ich klienci / Bookbinders and their customers, red. / ed. by Arkadiusz Wagner, współpraca / cooperation: Iwona Imańska, Teresa Szymorowska, Toruń 2017; s. 341, il., tabl.
  • omówienie: redakcja, Introligatorzy i ich klienci, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2018, s. 55

 

 

 

 

 

 • Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 600, il. 257, tabl. 22

 

 

 

 

 

 • Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, opr. Marta Czyżak, współpraca: Monika Jakubek-Raczkowska, Arkadiusz Wagner, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 462, il. 279.

 

 

 

 

 

 • Prymas Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, wyd. W. B. P. – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016, s. 149, il. 71.

 

 

 

 

 

 • Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie, wyd.: Accademia Polacca delle Scienze/Biblioteca Centro di Studi a Roma, Rzym 2016, s. 160, tabl. 1-18, il. 1-86.

 

 

 

 

 

 • Libri rari dell’Accademia Polacca di Roma. Libri sull’arte, wyd.: Accademia Polacca delle Scienze/Biblioteca Centro di Studi a Roma, Roma 2016, s. 160, tabl. 18, il. 86.

 

 

 

 

 

 • Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych Profesoriwi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner, Toruń 2016; s. 391, il.

 

 

 

 

 

 • Tegumentologia polska dzisiaj/Polish bookbinding studies today, red./ed. by A. Wagner, Toruń 2015 – omówienie: „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 2016, s. 70

 

 

 

 

 

 • By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Paryż – Toruń 2014, s. 65, il. 53.
  • omówienie: Wojciech Przybyszewski, By chronić i zdobić, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2014, s. 69, il.
  • omówienie: redakcja, By chronić i zdobić, „Świat Nauki. Scientific American – edycja polska”, nr 11, 2014, s. 77, il.
  • recenzja: Agnieszka Biały, By chronić i zdobić…, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, 2016, nr 3, s. 211-213

 

 

 

 

 

 • Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Tom studiów pod redakcją Arkadiusza Wagnera, Seria Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Księgozbiory staropolskie, Poznań 2011; s. 268, il., tabl.
  • recenzja: Anna Kamler [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, T. 5, 2011, s. 313-321.
  • omówienie: Barbara Koryś, „Przegląd Biblioteczny”, 2011, z. 3, s. 416.
  • recenzja: Waldemar Chorążyczewski, [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593), red. Arkadiusz Wagner, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, ss. 263, 5 nlb., Seria Księgozbiory Staropolskie, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4 (6), 2013, s. 253-256.

 

 

 

 

 

 • Images macabres. Motyw kościotrupa w sztuce ekslibrisu XVIII-XXI wieku, katalog wystawy, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, opr. Arkadiusz Wagner, Toruń 2010; s. 38, il., tabl.

 

 

 

 

 • Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Wydawnictwo Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007
  • recenzja: Janusz Hochleitner, Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski…, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1, 2009, s. 150-153.

 

 

 

 

 

 • Sztuka ekslibrisu na Kresach Wschodnich. Katalog wystawy z kolekcji Arkadiusza Wagnera, opr. Dorota Gołębiewska, Arkadiusz Wagner, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2003, s. 38, il. 12.

 

 

 

 

 

 • Herby szlachty polskiej w ekslibrisie, katalog wystawy w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Ziemiaństwa Wielkopolskiego w Szreniawie, opr. Arkadiusz Wagner, Szreniawa 2002, s. 8, il. 1-9.

 

 • Akt kobiecy w exlibrisie europejskim XIX i XX wieku ze zbiorów Arkadiusza Wagnera, katalog wystawy w Domu Kultury „Kopernik” w Poznaniu, opr. Arkadiusz Wagner, Poznań 2000, s. 20, il. 1-6.

 

 • Herby szlachty polskiej w Exlibrisie XVI-XX wieku. Wystawa z kolekcji Arkadiusza Wagnera, katalog wystawy w Muzeum Regionalnym w Śremie, opr. Arkadiusz Wagner, Śrem 1997, s. 28, il. 1-11.