Moje zainteresowania badawcze skupione są na kilku obszarach, z których najrozleglejszy, a zarazem najdłużej i najintensywniej penetrowany, wiąże się z problematyką dawnej kultury i sztuki książki. Wśród nich największe znaczenie mają zagadnienia książkowych znaków własnościowych, introligatorstwa, dawnych bibliotek i prywatnych księgozbiorów, jak również grafiki książkowej. Równolegle, od około dwudziestu lat zajmuję się problematyką rzeźby drewnianej, a szerzej: drewna w sztuce i kulturze.

            Wykaz głównych zainteresowań badawczych:

  • Superekslibrisy, ekslibrisy oraz inne formy oznaczeń własności ksiąg od średniowiecza do XXI wieku
  • Introligatorstwo polskie i europejskie od średniowiecza do XXI wieku
  • Historia bibliotek i księgozbiorów prywatnych w Polsce i Europie od średniowiecza do XXI wieku
  • Drukarstwo, grafika książkowa i kartografia od średniowiecza do XXI wieku
  • Katalogi manuskryptów, druków, opraw oraz ekslibrisów
  • Metodologia bibliologiczna w zakresie introligatorstwa i ekslibrisu
  • Biografie i biogramy współczesnych postaci polskiej książki
  • Dawna, zwłaszcza barokowa, rzeźba drewniana